Saturday, September 5, 2009

SEMESTRE KAROL WOJTYLA 2009-2010


La Pontificia Università S. Tommaso D’Aquino celebra la figura di Giovanni Paolo II con un semestre a lui dedicato nell’ambito delle attività formative previste per l’anno accademico 2009/2010.

La scelta di celebrare presso l’Angelicum la figura di Papa Wojtyla ha due ragioni principali: l’interesse del mondo universitario per il contributo non soltanto pastorale, ma teoretico di Giovanni Paolo II su molti temi di teologia, filosofia, morale e dottrina sociale; il rapporto storico che lega l’Angelicum alla figura di Karol Wojtyla, che presso questa Università fu studente in teologia e conseguì nel 1948 il dottorato.

SITO WEB: SEMESTRE KAROL WOJTYLA 2009-2010


A celebration of the life, work and thought of Pope John Paul II is the exciting focus of the first semester of 2009/2010 at the Pontifical University of St. Thomas of Aquinas (Angelicum). Pope John Paul II, then Karol Wojtyla, studied at the Angelicum at the end of the 1940’s obtaining his Doctorate in Theology some 60 years ago. In celebrating our most illustrious alumnus, we aim to throw new light on various aspects of his thought and life through courses and seminars across the university, a new edition of his doctoral thesis with previously unpublished introductory material and comment, a major conference presenting both his thesis and the cultural environment of Rome in the 1940’s, as Wojtyla would have experienced it, followed up in the summer with a series of pilgrimages to Rome that focus on the life of this extraordinary man as he lived it here, both as Wojtyla, the student, and as John Paul II, the Pope.

WEBSITE OF THE KAROL WOJTYLA SEMESTER

Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) pragnie uczcić osobę Jana Pawła II semestrem jemu poświęconym (w roku akademickim 2009/2010).
Wybór ten, który ma na celu podkreślenie przez Angelicum wagi Papieża Wojtyły, dokonyny został z powodu dwóch podstawowych przyczyn: zainteresowania środowiska akademickiego wkładem nie tylko duszpasterskim, ale i teoretycznym, który Jan Paweł II wniósł do wielu zagadnień teologii, filozofii, etyki i nauki społecznej; historyczną więzią, która łączy Angelicum z osobą Karola Wojtyły, który na tymże Uniwersytecie studiował teologię i uzyskał w 1948 r. doktorat.

SERWIS INTERNETOWY KAROL WOJTYLA SEMESTREM